Teleskopy

Wyposażenie obserwatorium astronomicznego w teleskopy

Sponsor teleskopu będzie mógł nazwać go swoim imieniem lub nazwą  firmy. (odpowiednia plakietka zostanie naklejona na obudowie urządzenia).
Pierwszy teleskop otrzymał już imię – Wanda – dziękujemy darczyńcy!
Pomóż nam szeroko otworzyć OKNO NA WSZECHŚWIAT.

1 teleskop główny umieszczony pod kopułą:

MEAD LX200 14” na montażu azymutalnym


2 teleskopy słoneczne:

CORONADO PST 40/400


1 teleskop:  

Celestron Advanced VX 8 SCT 


4 teleskopy:

Newtona SKY-WATCHER BKP 15075 EQ3-2