Dla szkół

 Rezerwacja – 601 840 957     

Wrzesień

Co widać na niebie

– gwiazdy i planety widoczne na niebie

– rozwój przyrządów obserwacyjnych

– dokumentacja obserwacji astronomicznych – warsztaty

– kolory obiektów astronomicznych

– astrofotografia

 

Październik

Niebo widziane w różnych miejscach na Ziemi

– ruch sfery niebieskiej, gwiazdy i planety

– gwiazdozbiory i asteryzmy (praca z mapą nieba)

– liczenie gwiazd widocznych na niebie – warsztaty

– ruch nieba na równiku i biegunie, dzień i noc polarna

– elementy astronawigacji

 

Listopad

Ewolucja gwiazd

– sposoby zbierania informacji, widmo

– rodzaje widm, obserwacje indywidualne

– rozmiary gwiazd – porównanie

– ewolucja gwiazd lekkich i masywnych

– śmierć gwiazdy,

– białe karły, pulsary i czarne dziury

 

Grudzień

W poszukiwaniu Gwiazdy Betlejemskiej

 – niecodzienne zjawiska na niebie – deszcz meteorytów, komety, nowe

i supernowe

– ekliptyka i ruch planet po ekliptyce, koniunkcje i opozycje, astrologia

– analiza tekstu Pisma Św. pod kątem zjawisk astronomicznych

– wygląd nieba w czasach narodzenia Chrystusa.

 

Styczeń

Zaćmienia, zakrycia, tranzyty

– ruch Słońca i Księżyca na niebie

– ekliptyka i zodiak

– zaćmienie Słońca i Księżyca

– budowa Układu Słonecznego, tranzyty

– ruch planet i Księżyca na tle gwiazd, zakrycia

 

Luty

Pory roku jako skutek ruchu ciał niebieskich.

     – sposoby transportu energii (pokazy)

– ruch Ziemi i innych planet wokół Słońca

– eliptyczność orbit i nachylenie osi obrotu planety

– pomiary długości dnia w różnych porach roku (warsztaty )

 

Marzec

Loty kosmiczne i sztuczne satelity.

– zasady dynamiki, opory ruchu

– prędkości kosmiczne, stan przeciążenia i nieważkości

– napęd rakietowy (pokaz modelu)

– ruch satelitów wokół Ziemi, zmiana parametrów orbity (symulacje)

– budowa modeli satelitów (dla młodszych).

 

Kwiecień

Astronomiczne pory roku, kalendarz

– współrzędne na sferze niebieskiej

– kierunki geograficzne

– ruch Słońca po sferze niebieskie, ekliptyka

– gwiazdozbiory letnie i zimowe

– pomiar wysokości Słońca nad horyzontem (warsztaty)

 

Maj

Zjawiska atmosferyczne i astronomiczne na niebie

– chmury, tęcza, halo jako zjawisko atmosferyczne

– zorze polarne i meteoryty – zjawiska na granicy atmosfery i kosmosu

– obiekty astronomiczne, pozorne zmiany wielkości Słońca i Księżyca

– wpływ atmosfery na widzialność obiektów astronomicznych

– obserwacje Słońca i Księżyca.

 

Czerwiec

Słońce naszą najbliższą gwiazdą.

– obserwacja fotosfery Słońca, dokumentacja rysunkowa

– aktywność Słońca, plamy słoneczne

– wygląd Słońca w innych długościach fal elektromagnetycznych.

– protuberancje (obserwacje)

– obraz Słońca powstający za otworkami – badania

– pomiar średnicy Słońca.

 

Spotkania w obserwatorium będą miały formę prelekcji połączonej z zajęciami warsztatowymi. Będą ilustrowane zdjęciami i animacjami wyświetlanymi na dużym ekranie.
Część warsztatowa to obserwacje Słońca i innych obiektów dostępnych na niebie w ciągu dnia wraz z wykonywaniem dokumentacji (najczęściej rysunkowej lub fotograficznej) obserwowanych obiektów.
Poziom zaawansowania spotkań będzie dostosowany do uczestników.

Jest możliwość przygotowania spotkania na dowolny temat zasugerowany przez daną grupę.