Dla szkół

W czasie wakacji zajęcia odbywają się dla grup zorganizowanych – terminy uzgadniamy telefonicznie

Rezerwacja – 601 840 957     

Tematy spotkań:

Wrzesień
Niebo – zjawiska atmosferyczne i astronomiczne
– chmury, tęcza, halo jako zjawisko atmosferyczne
– zorze polarne i meteoryty – zjawiska na granicy atmosfery i kosmosu
– obiekty astronomiczne, pozorne zmiany wielkości Słońca i Księżyca
– pokaz zjawiska powstawania tęczy, rozproszenia światła, wpływu atmosfery
na widzialność obiektów astronomicznych, obserwacje Słońca i Księżyca.

Październik
Ruch obiektów na niebie.
– dzienny ruch sfery niebieskiej (pokaz ruchu Słońca i Księżyca)
– gwiazdy, gwiazdozbiory i asteryzmy (praca z mapą nieba)
– planety, ruch planet i Księżyca na tle gwiazd
– tranzyty i zakrycia.

Listopad
Życie i śmierć gwiazd.
– sposoby zbierania informacji o gwiazdach (temperatura i skład chemiczny),
pokaz i warsztaty
– rozmiary gwiazd
– diagram H-R, ewolucja materii w kosmosie
– obserwacja Słońca w linii h-alfa.

Grudzień
Gwiazda Betlejemska jako zjawisko astronomiczne.
– niecodzienne zjawiska na niebie – deszcz meteorytów, komety, nowe i supernowe
– ekliptyka i ruch planet po ekliptyce, koniunkcje i opozycje, astrologia
– analiza tekstu Pisma Św. pod kątem zjawisk astronomicznych
– wygląd nieba w czasach narodzenia Chrystusa.

Styczeń
Dlaczego zimą jest zimno? Pory roku jako skutek ruchu ciał niebieskich.
– sposoby transportu energii (pokazy)
– ruch Ziemi i innych planet wokół Słońca
– eliptyczność orbit i nachylenie osi obrotu planety
– pomiary długości dnia w różnych porach roku (warsztaty z wykorzystaniem
modeli)
– obserwacje fotosfery Słońca.

Luty
Loty kosmiczne i sztuczne satelity.
– zasady dynamiki, opory ruchu
– prędkości kosmiczne, stan przeciążenia i nieważkości
– napęd rakietowy (pokaz modelu)
– ruch satelitów wokół Ziemi, zmiana parametrów orbity (symulacje)
– budowa modeli satelitów (dla młodszych).

Marzec
Skąd wiadomo, że już wiosna? Astronomiczne pory roku.
– sfera niebieska, współrzędne na sferze niebieskiej
– ruch Słońca po ekliptyce
– gwiazdozbiory letnie i zimowe – praca z mapą nieba i tabelami astronomicznymi
– wysokość Słońca nad horyzontem i długość dnia – obliczenia.

Kwiecień
Co widać na niebie okiem nieuzbrojonym, a co przez przyrządy optyczne?
– gwiazdy i planety widoczne na niebie
– liczenie gwiazd na niebie – ćwiczenie uczniowskie
– apertura oka oraz przyrządu optycznego a jasność obiektu (pokaz)
– obrazy Słońca tworzone metodą otworkową oraz przez soczewkę – warsztaty
– czas ekspozycji a jasność obrazu (pokaz)
– kolory obiektów astronomicznych – obserwacje wizualne i astrofotografia.

Maj
Słońce naszą najbliższą gwiazdą.
– obserwacja fotosfery Słońca, dokumentacja rysunkowa
– aktywność Słońca, plamy słoneczne
– wygląd Słońca w innych długościach fal elektromagnetycznych
– protuberancje (obserwacje)
– obraz Słońca powstający za otworkami – badanie zależności obrazu od kształtu
otworu, jego rozmiarów i odległości
– pomiar średnicy Słońca.

Czerwiec
Dlaczego w nocy jest ciemno? Budowa Wszechświata.
– obiekty astronomiczne widoczne w dzień i w nocy
– gwiazdy i obiekty niegwiazdowe, katalog Messiera
– dokumentacja rysunkowa obiektów z katalogu Messiera (dla młodszych)
– paradoks Olbersa
– galaktyki, mgławice i gromady gwiazd – budowa Wszechświata
– wyznaczanie masy obiektu w centrum Drogi Mlecznej.

Spotkania w obserwatorium będą miały formę prelekcji połączonej z zajęciami warsztatowymi. Będą ilustrowane zdjęciami i animacjami wyświetlanymi na dużym ekranie.
Część warsztatowa to obserwacje Słońca i innych obiektów dostępnych na niebie w ciągu dnia wraz z wykonywaniem dokumentacji (najczęściej rysunkowej lub fotograficznej) obserwowanych obiektów.
Poziom zaawansowania spotkań będzie dostosowany do uczestników.

Jest możliwość przygotowania spotkania na dowolny temat zasugerowany przez daną grupę.